RUC-bachelorprojekter

Performance-design

copenhell-logo1

Denne opgave tager udgangspunkt i den nye metalfestival CopenHell, der skal afholdes i København 11.-12. juni 2010 på Refshaleøen.

Vores opgave har, som performance-designere, bestået i at skulle designe et indgangsparti og et loungeområde, der er målrettet mod CopenHells målgruppe.

Til det udtænkte design af indgangspartiet og loungeinstallationen, har vi benyttet den karnevalistiske liminoide heterotopi, hvor indgangspartiet er et forsøg på at give festivalgængerne en følelse af at træde ind i et andet univers, og hvor dagligdagens rutiner forlades. Loungeinstallationen er tænkt som et område, hvor festivalgængerne kan mødes og socialisere mellem koncerterne.

For at lave designet så tiltalende som muligt for målgruppen, har vi undersøgt metalgenrens koder, anvendt Pine og Gilmores teorier om forskellige typer af oplevelser samt lavet en spørgeskemaundersøgelse for at kortlægge målgruppens præferencer.

Virksomhedsstudier

Musicon – visionen om en kreativ bydel

I projektrapporten undersøges Roskilde Kommunes projekt Musiconog vision om at skabe en kreativ og musisk bydel baseret på oplevelsesøkonomi. I relation hertil foretages en diskussion af begreberne: oplevelsesøkonomi, den kreative klasse, klynger, innovation, governance, etik og processer. Hermed ønsker vi at belyse, hvilke forestillinger og problematikker der indlejres i bydelsprojektet, samt hvordan Roskilde Kommune kan fremme en konstruktiv proces.

Vi diskuterer bl.a., hvorvidt Richard Floridas begreb om den kreative klasse kan bidrage til Roskilde Kommunens forståelse af Musicons interessentskare, samt hvordan innovation kan betragtes i relation til klynger og kompleksitetsteori. Derudover diskuteres, med udgangspunkt i governance, hvordan kommunen styrer og håndterer planlægningen af bydelen. Endvidere diskuteres, hvorvidt kommunens brug af værdier i udviklingsprocessen er funderet på et godt etisk grundlag. Slutteligt kommer vi med et bud på et redskab til at fremme processen.

Tilbage

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.