Café- og eventmanager

I maj 2015 fik jeg job som café- og eventmanager hos Erhvervsakademi Aarhus, hvilket betød, at jeg måtte flytte fra København til Aarhus. Det var en flerdelt jobfunktion, hvor jeg skulle fungere som cafébestyrer og eventmanager samt lave forfaldende arbejde for kommunikations- og markedsføringsafdelingen. 1. september 2018 opsagde jeg min stilling, da min plan hele tiden havde været, at jeg ville tilbage til København, samt det var blevet tid til at søge nye udfordringer.

Cafébestyrer

Som café- og eventmanager havde jeg det fulde ansvar for driften af akademiets café – Basement – med 15 ansatte – det vil sige alt fra personalehåndtering , økonomistyring, budgettering, logistik, booking af bands/DJ’s, markedsføring, sociale medier etc.

Basement BAAAVed ansættelsens start gav caféen underskud på trods af, at den var drevet udelukkende via frivillig arbejdskraft, samt der ingen udgifter var til husleje og almen vedligehold. Mit job var at få caféen til at løbe rundt. Formålet med caféen var ikke at tjene penge på de studerende – det skulle være en billig studiebar – men heller ikke at tabe penge. Det viste sig hurtigt, at underskuddet var et resultat af, at de frivillige fik “løn” i form af fri bar. Endvidere havde caféen et dårligt ry blandt de studerende og var derfor meget dårlig besøgt.

Jeg besluttede mig hurtigt for at lønne mine ansatte, uddanne dem, udvide sortimentet til at inkludere både special øl og cocktails, være aktiv på de sociale medier, lave diverse arrangementer, koncerter og fester og generelt prøve på at skabe en fed vibe omkring stedet, så caféen igen kunne blive et populært samlingssted for de studerende. Det lykkedes!

Succes!

Da jeg stoppede, var caféen igen blevet et populært sted at være. Succesen var så stor, at jeg anmodede om udvidelse, hvilket dog ikke blev en realitet, da det ikke vægtede højt nok i akademiets prioriteringer. Stedet løb rundt (inklusiv min løn samt lønnet personale) og 2018 så faktisk ud til at give et decideret overskud – dog i begrænset omfang, hvilket selvfølgelig også var planen. Så alt i alt lykkedes jeg både med mine egne ambitioner og akademiets – det var derfor tid til at rykke videre og søge nye udfordringer.

Eventmanager

Ud over at drive akademiets café havde jeg også ansvaret for det sociale miljø på stedet. Det vil sige, at jeg stod for at arrangere alt fra temadage, koncerter, kæmpe fester, konferencer og messer til brætspilsdage, pub-quizzer og andre mindre sociale begivenheder for akademiets cirka 5000 studerende – alt inklusiv; ide- og strategiudvikling, planlægning, koordinering, markedsføring, eksekvering, budgettering, finansiering etc.

Ledelse af frivillige

Med ansvaret for det sociale miljø havde jeg også til opgave at være supervisor for akademirådet, der var en instans over studierådene og de studerendes talerør til blandt andet bestyrelsen (to medlemmer af akademirådet sad i bestyrelsen på lige fod med de andre bestyrelsesmedlemmer). Akademirådets opgaver var af både faglig og social karakter, hvor de på den ene side skulle varetage de studerendes interesser på et fagligt plan, men også være med til at skabe liv på skolen i form af diverse studiedrevne arrangementer.

Ud over akademirådet stod jeg også for at oplære og uddanne akademiets cirka 150 tutorer – alt fra at motivere dem til god skik og orden, teambuilding og “sådan laver I en fest for de nye studerende”. Da jeg startede på akademiet, var der ingen regler eller en overordnet styring af tutorerne, og jeg hørte ofte fra nye studerende, at de ikke havde haft en god oplevelse, da de startede på skolen. Jeg tog derfor fat i akademiets ledelse og foreslog dem, at jeg godt ville påtage mig rollen som “tutor-ansvarlig” – den fik jeg! Rollen lykkedes til fulde, da jeg fik skabt engagement og motivation blandt tutorerne til at give de nye studerende den bedst mulige start på akademiet, hvilket jeg fra min egen tid på RUC og som tidligere rus-vejleder kendte til vigtigheden af.

Kommunikation og markedsføring

Når jeg ikke var i gang med at arrangere events eller var i caféen, sad jeg til dagligt i akademiets kommunikations- og markedsføringsafdeling, hvor jeg udførte diverse ad hoc opgaver; alt fra korrekturlæsning, opdatering af hjemmeside og intranet, programmering af infoskærme, koordinering af dimissionsfotos, opsætning af stand på messer til markedsføring via sociale medier. I min tid hos kommunikations- og markedsføringsafdeling deltog jeg også i diverse seminarer inden for markedsføring, se mere under uddannelse og kurser.

Undervisning

Som cand. comm. med speciale i oplevelsesøkonomi og ledelse blev jeg på et tidspunkt spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig at undervise serviceøkonomer i grundlæggende oplevelsesøkonomi, hvilket jeg svarede ja til. Så i min tid på erhvervsakademiet har jeg også oparbejdet erfaring med undervisning.

Teamleder

Per 1. februar 2018 skiftede jeg afdeling i forbindelse med en omorganisering internt i akademiet til Students Service Center, der var en afdeling under det internationale kontor. Jeg blev her teamleder for en gruppe, hvor fokusset på det sociale miljø skulle intensiveres. Jeg havde i en længere periode givet udtryk for, at de studerendes arbejde i akademirådet ikke var tilstrækkeligt i forhold til de studerendes behov i forhold til det sociale miljø. Endvidere havde jeg ikke tilstrækkeligt med tid til at lave de arrangementer, jeg gerne ville, grundet mit arbejde i henholdsvis caféen og kommunikations- og markedsføringsafdeling. Jeg havde tidligere fungeret som bartender i caféen for at have fingeren på pulsen blandt de studerende, men fremover skulle jeg kun varetage driften og i stedet fokusere mere målrettet på at skabe “et fremragende læringsmiljø” som var et af Erhvervsakademi Aarhus’ mottoer.