Cand.comm. / oplevelsesøkonom

Som cand.comm. / oplevelsesøkonom i performance-designRUC og virksomhedsstudier ligger mine spidskompetencer og interesser inden for projektledelse af kulturbaserede projekter, ledelse af kulturinstitutioner, eventmanagement, oplevelsesdesign, virksomhedsstrategi samt oplevelsesøkonomi generelt. Gennem mit uddannelsesforløb har jeg skrevet projekter om strategiudvikling for et spillested: fra ide til et færdigt koncept – herunder strategiske virksomhedsændringer; kreativ byudvikling: optimering af en attraktionsvirksomhed ud fra et oplevelsesøkonomisk perspektiv samt udvikling og udførelse af en større event mm. (se RUC-projekter). Dette har bevirket, at jeg har opnået en bred indsigt i oplevelsesøkonomi og -ledelse, organisatorisk virksomhedsforståelse og projektledelse samt de mere generelle akademiske kompetencer såsom at arbejde struktureret, systematisk, analytisk, bevare overblik, overholde deadlines etc. Endvidere har jeg skrevet speciale om ledelse af oplevelsesvirksomheder med fokus på teatre og spillesteder – læs specialet her!

I forbindelse med min kandidatuddannelse har jeg deltaget i følgende kurser:

Virksomhedens udvikling, organisering og ledelse

Tilvalgsfag: Strategi og organisation samt Oplevelsesledelse

Virksomhedens økonomi, administration og strategier

Tilvalgsfag: Oplevelsesøkonomi og oplevelsesledelse samt Projektledelse

Teoretiske, metodiske og praktiske problemer i Performance-design

Tilvalgsfag: Æstetik og design samt Festivaler

Problemorienteret gruppearbejde

Gennem 5 års studier med problemorienteret gruppearbejde har jeg lært meget om mine egne og andres arbejdsmetoder, og hvorledes jeg optimalt kan forene dette til at løse komplicerede problemstillinger inden for en deadline.Gruppearbejde Ved at have arbejdet med projekter omhandlende alt lige fra litteraturanalyse, virksomhedsoptimering til praktisk udførelse af installationer, har jeg lært, hvor vigtigt planlægning, koordinering og tværfaglighed er, men i høj grad også at fokusere på de menneskelige værdier for at kunne opnå et godt samarbejde og dermed også et godt resultat.

Se video med syv ledere – alle tidligere RUC-studerende – om projektarbejdet på Roskilde Universitet:

Tilbage

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.